Hos vår Naprapat får du först en grundlig undersökning av dina besvär för att kunna ge den bästa behandlingen samt ge en förklaring till besvären.

Naprapati

Naprapatbehandling syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingsystem där man först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att förebygga framtida besvär.

JamtKliniken erbjuder både mer långsiktig behandling samt akut naprapatbehandling. Så har du drabbats av akut ryggskott ska du höra av dig till oss!

Stötvågsbehandling

Stötvågor används framgångsrikt på svårbehandlade muskeloskelettala besvär. En stötvågsbehandling ger kraftig retning av vävnaden, vilket gör att kroppen svarar med ökad lokal blodcirkulation och högre ämnesomsättning. Detta underlättar och påskyndar läkningsprocesser. Utöver direkta mekaniska effekter kan en fokuserad stötvågsbehandling ha stimulerande effekter på nervsystemet. Dessa effekter kan korrigera patologiska reflexmönster för smärtminnet – vilket leder till ett långsiktigt tillfrisknande. Det innebär att patienter med kronisk smärta kan behandlas med stötvågsbehandling.


Vad är stötvågsbehandling?

En stötvågsbehandling är en form av apparatbehandling där ljudvågor med en särskild frekvens stimulerar vävnad. Både ytlig och djupare liggande vävnad kan stimuleras. Behandlingen kan leda till bland annat förändring av cellaktivitet, förändring av transporten genom cellmembranet, minskad smärta, reducering av kalkinfällning i senvävnad m.m. beroende på hur behandlingen genomförs. Studier har på senare tid visat att stötvågsbehandling både är effektivt och säkert för att behandla bland annat hälsporre, tennisarmbåge och andra liknande besvär. Att välja stötvågsbehandling kan därför vara ett komplement eller ett alternativ till traditionell invasiv behandling som injektion eller operation.

Dry Needling

Dry needling används effektivt på så kallade triggerpunkter. Behandlingen går djupare in i muskeln, där den är som mest spänd och vi får en avslappning av den lokala muskeln.

Dry needling använder naprapaterna vid enskild behandling eller som komplement till den ordinarie behandlingen.

Massageterapi / Idrottsmassage

Det är skillnad på massage och massage. En välutbildad professionell massör kan diagnosticera dina problem och åtgärda dem. Med varma händer masseras muskler till att slappna av och smärtan försvinner. Glöm inte att massageterapeutisk behandling och naprapatbehandlingar kompletterar varandra fantastiskt bra. Massageterapeuten har främst massage i sin verktygslåda, i det begreppet ingår muskeltöjningar samt triggerpunktbehandling m.m.


Lider du av spänningar och smärta i ryggen på grund av för mycket stillasittande vid datorskärmen? Det är bara ett av de tillfällen då massage kan få bukt med dina problem. En massage är även en mycket effektiv form av avkoppling som du enkelt kan unna dig hos oss.

Rörelseanalys och rehabilitering

Långvariga ryggbesvär? Är höger sida starkare än vänster? Är baksida lår svagare än framsidan? Uteblir träningsresultatet?

Både för att bli smärtfri eller optimera prestationen kan vi identifiera kroppens svaga länkar, och åtgärda dem. Vi skapar individuella träningsprogram och följer upp din utveckling över tid med nya program för ett långvarigt resultat!