Rörelseanalys

en hållbar kropp

I en rörelseanalys tar vi reda på styrkor och svagheter för rörlighet, stabilitet och styrka genom hela kroppen. Vare sig du vill kunna promenera eller träna på elitnivå. Att ha nedsatt rörlighet eller stabilitet medför att vi skapar kompensatoriska rörelsemönster som kan vara en risk för att skada sig, eller göra det svårare att komma tillbaka efter en skada. Efter analysen skapar vi ett träningsprogram utefter dina resultat och följer upp med nya program för att utvecklas och skapa hållbarhet för framtiden.

Goda rörelsemönster med stabilitet får din kropp att må bra!

Hör av er till Sofia på info@jamtkliniken.se